LZV B-Double Container – Jumbo

24 sep 2016

Heden in gebruik genomen een LZV B-Double voor het containertransport. Door de toename van het zeecontainertransport is de LZV een passende oplossing.

LZV B-Double containe

2016-09-24-09-20-22