Natuur is 3 weken op achter.

1 mei 2015

bloembollen

Dat meldt het AD.

Een jaar geleden kwamen de eiken en beuken al in de eerste week van april in blad. Dit jaar duurt het nog twee weken voordat die bomen groen worden. Maar volgens Natuurbericht.nl staat de natuur de komende weken op uitbarsten. Bomen komen in het blad en veel vogels leggen een ei.

Februari en maart hadden volgens het KNMI beide een normale temperatuur. Toch was er een opvallend contrast. Februari was dit jaar namelijk ruim drie graden kouder dan in 2014 en maart was ruim twee graden kouder dan vorig jaar.

Er is nu wel veel bladontplooiing bij de witte paardenkastanjes, treurwilgen, meidoorns, seringen, hazelaars, wilde lijsterbessen, haagbeuken. De bladontplooiing van de eerste eiken en beuken begint pas in de tweede helft van april.

Ook de populieren, prunussen, magnolia’s en sleedoorns gaan vol in bloei. Bij de kruidachtige planten beginnen de pinksterbloemen te bloeien. Vorig jaar was dat al in maart. Andere planten die de komende week steeds meer in bloei gaan komen zijn dotterbloem, sleedoorn en hondsdraf.