Rij- en rusttijden

7 dec 2011

De rijtijden per chauffeur mogen tezamen nog maar 9 uur per dag bedragen en twee keer per week maximaal 10 uur. Dat is qua tijd te vergelijken met een normale werkdag van een kantoormedewerker (inclusief overuren). Een chauffeur mag per week niet meer dan 56 uur en per twee achtereenvolgende weken maximaal 90 uur werken.

Pauzes

Na een rit van 4,5 uur of in een tijdsbestek van 4,5 uur is elke chauffeur verplicht een pauze van minimaal 15 minuten te houden. In aansluiting daarop moet de chauffeur wederom een pauze van minimaal 30 minuten houden.

Rusttijden voor chauffeurs

Ieder chauffeur moet zich aan de dagelijkse en wekelijkse rusttijden houden. Er kan gekozen worden tussen:

  • 11      aaneengesloten uren rusttijd,
  • of 12      uren rust waarvan minimaal 3 aaneengesloten uren in de eerste periode en daarna minimaal 9 aaneengesloten uren rusttijd,
  • of 3×9      uur tussen twee wekelijkse rusttijden.

Indien er twee chauffeurs in het voertuig aanwezig zijn moet de rusttijd in iedere periode van 30 uur minimaal 9 uur bedragen. Het is belangrijk dat de rusttijden in een stilstaand voertuiggehouden worden.  Opmerking: Het eerste uur hoeven beide rijders niet gezamenlijk te rusten. Wekelijks moeten 45 aaneengesloten uren gerust worden, 24 uur mits compensatie vóór eind derde week (Na 24 uur geldt altijd weer de normale wekelijkse rusttijd van 45 uur).