RITS 2 krijgt vorm bij Ortec, MostWare en Erniesoft

10 dec 2012 - In RITS 2 pilots krijgen vervoerders beschikking over reistijdverwachtingen waarin niet alleen historische reistijden zijn verwerkt, maar ook de actuele verkeerssituatie is meegenomen. De leverancier van planningssystemen Ortec en TMS-leveranciers MostWare en Erniesoft hebben dit inmiddels uitgewerkt. Na de zomer gaat Versteijnen Logistics als eerste van start met het toepassen van RITS 2-diensten. Ortec heeft de korte termijn reistijdverwachting geïntegreerd in het product Ortec Transport & Distribution. Bij elke melding uit een boordcomputer dat een laad- en losactie is afgerond vraagt OTD de reistijdverwachtingen voor de nog af te leggen trajecten op bij TNO. Vervolgens wordt de gehele planning opnieuw doorgerekend. De planner krijgt automatisch een alert als er door vertragingen knelpunten in de planning ontstaan. Versteijnen Logistics geeft klanten via een webportal inzicht in de verwachte aankomsttijden. MostWare biedt vergelijkbare diensten aan binnen het TMS-pakket Transis. Daarnaast ontwikkelt MostWare speciaal voor de containersector overnachtingscenario’s. Als een container die ’s ochtends moet worden afgeleverd al de avond van te voren kan worden voorgehaald heeft de planner de keuze om de chauffeur met container naar huis te laten rijden, de container op de locatie van de vervoerder te parkeren of de chauffeur te laten overnachten op een parkeerplaats op de route naar het afleveradres. Transis berekent voor elk van de alternatieven de reistijden, verwachte vertragingen en kosten. Ook zal Transis een overzicht bieden van de gerealiseerde vertragingen die de vervoerder in ritten op bepaalde trajecten en voor klanten heeft opgelopen. Daarmee kan de winstgevendheid van opdrachten worden beoordeeld. De vervoerders Bontrans, Mixtra en Gebr. Jansen Transport gaan als eerste de RITS-module in Transis toepassen. Erniesoft geeft als extra feature in het TMS-pakket E-lips een waarschuwing als blijkt dat de reistijd op een alternatieve route lager is. Als op een traject de geplande reistijd meer dan 10 minuten toeneemt, bekijkt reistijdleverancier Modelit of er een snellere alternatieve route is. Als die er is krijgt de planner een melding dat reistijd en route zijn veranderd. De planner kan tijdig aan de chauffeur doorgeven welke route het snelste is. De module met alternatieve routes zal worden toegepast bij de vervoerders Breedijk Transport te Opmeer en Bultsma Transport in Andijk. (lees verder)


Expeditie & zeevracht

14 nov 2012 - Wanneer u een gespecialiseerde expediteur zoekt voor uw containertransport, kunt u terecht bij Bultsma Transport B.V. Wij zijn een expeditiebedrijf dat totaaloplossingen biedt aan zowel producerende als handel bedrijven. Dit houdt in dat wij alles van transport vanuit de hele wereld (via zee, lucht of land) tot aan inklaringen, trucking, warehousing en nog vele andere diensten op betrouwbare wijze kunnen verzorgen door een perfecte samenwerking met een betrouwbare partner. Zeetransport Bultsma Transport B.V. en partner kunnen al uw logistieke vraagstukken op professionele wijze oplossen.  Wij hebben ruime ervaring in het vervoeren van allerlei soorten zeevracht, waaronder containers. We hebben door de jaren heen een groot netwerk van agentschappen over de hele wereld opgebouwd, die ieder soort containertransport, zowel LCL als FCL, op de juiste manier kunnen verzenden en ontvangen. Een ander groot voordeel van samenwerking met ons, is dat u bij ons goedkoper kunt inkopen dan wanneer u dat direct doet via een rederij. Ook heeft u bij ons te allen tijde de garantie dat uw containervracht verzonden kan worden. Tot slot verzorgen wij als expediteur ook alle administratieve formaliteiten voor uw zeevracht. Contact Wij zijn een gespecialiseerde expediteur op het gebied van onder meer zeevracht, en hebben ook al veel ervaring met containertransport. Voor meer informatie over ons bedrijf of over onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)228 591512 of   info@bultsma.nl  (lees verder)


Incoterms transport

4 mei 2012 - Incoterms 2000De ICC Incoterms (International Commercial Terms) zijn internationaal gehanteerde uniforme leveringsvoorwaarden. In internationale koopovereenkomsten wordt gebruik gemaakt van clausules zoals cif, fob, ex works enz. Deze Incoterms omschrijven de rechten en plichten van koper en verkoper omtrent de levering van verkochte goederen. De huidige Incoterm-clausules vinden hun oorsprong in handelsgebruiken; dus dat wat tussen partijen in bepaalde branches en op bepaalde plaatsen gebruikelijk is. Omdat de precieze betekenis van zo een clausule plaatselijk kan verschillen en omdat het vaak moeilijk of onmogelijk is om snel uit te zoeken welke handelsgebruiken nu in Frankrijk, China, Zuid-Afrika of waar dan ook ter wereld gelden, heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) een "regelwerk" opgesteld – de Incoterms – waarin de rechten en plichten onder de in de praktijk het meest voorkomende clausules worden vastgelegd. Door in een overeenkomst aan de Incoterms – voorbeeld: c.i.f. Rotterdam (Incoterms 2000) – te refereren kunnen partijen het risico van misverstanden aanzienlijk verkleinen. Dit "regelwerk" is voor het laatst in 2000 herzien. De Incoterms gelden voor koopovereenkomsten, niet voor vervoerovereenkomsten. Ze regelen verder slechts een aantal punten waaronder onder meer leverings- en betalingskwesties, de risico overgang, de douaneafwikkeling, de verdeling van kosten. Geen onderwerp van de Incoterms zijn de zo belangrijke vragen beteffende de eigendomsovergang, nakoming en aansprakelijkheid. Er zijn dertien Incoterms. Deze kunnen worden ingedeeld in vier groepen, namelijk een E-clausule, drie F-clausules, 4 C-clausules en vijf D-clausules. De verkoper draagt in stijgende lijn van de groep E tot de groep D meer plichten. Het afsluiten van de vervoersovereenkomst is bij de E- en F- clausules voor de koper en bij de C- en D-clausules voor de verkoper. Het vrijmaken van de goederen voor export is in beginsel een plicht van de verkoper (met uitzondering van EXW), voor import draagt de koper deze plicht (behalve DDP). Volgens de Incoterms 2000 heeft de verkoper bij FAS nu de plicht om de export te regelen. De koper moet bij DEQ nu de import regelen. Daarmee zijn de Incoterms 2000 aan het principe aangepast dat de verkoper verantwoordelijk is voor de uitvoer en de koper verantwoordelijk is voor de invoer van goederen. Een belangrijk verschil tussen de Incoterms 2000 en de versie van 1990 is dat de leveringsplicht van de FCA-clausule nu gemakkelijker geregeld is. Terwijl de versie 1990 nog een onderscheid maakt naar de aard van het vervoersmiddel en naar de overeengekomene plaats, geldt nu principieel dat de verkoper de goederen moet leveren aan de vervoerder. Indien de overeengekomen plaats het pand van de verkoper is heeft deze ook de plicht de goederen te laden, anders moet hij ze enkel ter beschikking stellen. De veranderingen van de Incoterms zijn gebaseerd op wereldwijd onderzoek en het resultaat vormt een nuttig en bruikbaar regelwerk dat van pas kan komen bij het sluiten van koopovereenkomsten waarbij verkoper en koper in twee verschillende landen gevestigd zijn. Voor de punten vervoersovereenkomst, verzekering, levering, overgang van risico’s en kostenverdeling houden de Incoterms verkort het volgende in: EXW (ex works) Is een zuiver afhaalbeding. De verkoper levert af fabriek, dat betekent dat hij de goederen alleen maar ter beschikking van de koper moet stellen en ze niet op een voertuig behoeft te laten laden. Tot de levering dient de verkoper alle risico's van verlies of schade aan de goederen te dragen. De koper is bij EXW verplicht de uitvoerkosten te betalen. FCA (free carrier) Hierbij levert de verkoper vrachtvrij tot bij de vervoerder met wie de koper een contract heeft afgesloten. In het geval dat de tussen verkoper en koper bestemde plaats het pand van de verkoper zou zijn moet de verkoper de goederen laden. Anders heeft hij deze verplichting niet. Tot de levering draagt de verkoper alle risico's van verlies of schade. De uitvoerkosten zijn bij FCA ook voor de verkoper. FAS (free alongside ship) De verkoper levert franco langszij het genoemde schip in de overeengekomen haven. Vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico's van verlies of schade aan de goederen. De verkoper is bij FAS sinds de Incoterms 2000 verplicht de kosten voor uitvoer te betalen. FOB (free on board) De verkoper moet franco aan boord van het door de koper genoemde schip leveren. Nadat de goederen de scheepsrailing zijn gepasseerd dient de koper alle risico's te dragen van verlies of schade eraan. De uitvoerkosten moet de verkoper betalen. CFR (cost and freight) De verkoper moet hierbij de vervoersovereenkomst voor eigen rekening afsluiten. De goederen zijn geleverd als ze aan boord van het schip in de verschepingshaven zijn. Het risico gaat over wanneer de goederen de scheepsrailing zijn gepasseerd in de verschepingshaven. De verkoper betaalt de vracht tot de overeengekomen bestemmingshaven en de uitvoerkosten. CIF (cost, insurance and freight) De verkoper sluit hierbij een vervoers- en een verzekeringsovereenkomst. De verzekering dient aan niet meer te voldoen dan aan de minimale dekking. Levering gebeurt aan boord van het schip in de verschepingshaven waar ook het risico overgaat. Vanaf de scheepsreling dient de koper dus alle risico's van verlies of schade te dragen. De verkoper betaalt de vrachtkosten, de verzekering en de uitvoerkosten. CPT (carriage paid to) De verkoper levert vrachtvrij tot een overeengekomen plaats van bestemming. Hij moet dus een vervoersovereenkomst afsluiten. De levering en de overgang van risico’s vinden echter al plaats met levering aan de vervoerder. Als er meerdere vervoerders zijn is de verkoper verplicht aan de eerste te leveren. De verkoper moet de vracht- en de uitvoerkosten te betalen. CPT valt dus te vergelijken met CFR, alleen kan CFR voor zeevervoer en binnenvaartvervoer worden gebruikt en CPT voor elke andere wijze van vervoer, inbegrepen multimodaal. CIP (carriage and insurance paid to) De verkoper verplicht zich vrachtvrij inclusief verzekering tot een overeengekomen plaats van bestemming te leveren. Levering en overgang van risico’s vinden al met levering aan de eerste vervoerder plaats. De verkoper betaalt de vracht-, de verzekerings- en de uitvoerkosten. Deze clausule is vergelijkbaar met CIF, maar dan voor elke andere wijze van vervoer dan zeevervoer en binnenvaartvervoer. DAF (delivered at frontier) De groep D-clausules behelst aankomstbedingen. De verkoper moet bij DAF franco grens leveren. Hij dient een vervoersovereenkomst tot de overeengekomen plaats af te sluiten. Door het ter beschikking stellen op het gearriveerde transportmiddel aan de grens levert de verkoper en gaat het risico over. De verkoper is verplicht de uitvoerkosten te betalen. De koper betaalt de invoerkosten. DES (delivered ex schip) Franco af schip betekent dat de verkoper een vervoersovereenkomst naar de bestemmingshaven dient af te sluiten. De levering vindt in de bestemmingshaven aan boord plaats waar ook het het risico overgaat. De verkoper betaalt de transport- en de uitvoerkosten. DEQ (delivered ex quay) Franco af kade. De verkoper dient hierbij de goederen via schip tot op de kade te leveren waar ook het risico overgaat. De kosten voor de uitvoer zijn voor de verkoper. De koper moet onder de Incoterms 2000 nu de invoer betalen. DDU (delivered duty unpaid) Betekent dat de verkoper een vervoersovereenkomst naar de overeengekomen plaats van bestemming moet afsluiten. Aan deze plaats stelt hij de goederen niet gelost ter beschikking aan de koper waardoor het risico overgaat. De verkoper betaalt de vervoerskosten tot de overeengekomen plaats en de uitvoerkosten. De invoer van de goederen dient de koper te betalen. DDP (delivered duty paid) Betekent franco inclusief rechten. Alleen bij DDP moet de verkoper de goederen inklaren. De verkoper sluit dus een vervoersovereenkomst tot een bepaalde plaats van bestemming af waar hij de goederen geladen aan de koper ter beschikking stelt. Daardoor gaan alle risico's van verlies of schade aan de goederen over. De verkoper betaalt de vervoerskosten, de uitvoerkosten en de invoerkosten. De DDP- clausule omvat daarmee de meeste verplichtingen voor de verkoper. Er bestaan diverse publicaties waarin het gebruik van de Incoterms nader wordt toegelicht. Alvorens u de Incoterms 2000 gebruikt is het sterk aan te bevelen zo'n publicatie te raadplegen. Het is immers de bedoeling dat verrassingen zoveel mogelijk worden uitgesloten. (lees verder)


Sabrina Laan geniet van haar leven als chauffeur.

7 apr 2012 - Het is nog steeds meer uitzondering dan regel: een vrouw achter het stuur van een truck. Een bestaan als vrachtwagenchauffeur heeft ook anno 2012 nog steeds iets van een mannenbolwerk.En dat blijkt ook wel uit de droge cijfers want van alle beroepschauffeurs is maar een heel beperkt aantal van vrouwelijke kunne. De 24-jarige Sabrina Laan maakte vorig jaar een opmerkelijke overstap door chauffeur te worden bij Bultsma Transport in Andijk. In tegenstelling tot veel dames die op de chauffeurszetel van een vrachtwagen terechtkomen is de liefde voor het vak bij Sabrina niet met de paplepel ingegoten. Ze vond vrachtwagens ‘ontzettend leuk’ maar om nu na afsluiting van haar school als chauffeur aan de slag te gaan dat zat er niet in. Ze koos voor een opleiding tot kapster en werkte drie jaar in een kapsalon. “Werken als kapster is fysiek enorm zwaar.”, kijkt ze nu terug op de drie jaren als kapster. Uiteindelijk hing ze de schaar en kam aan de wilgen. Op de zoektocht naar een andere baan kwam ze naar eigen zeggen tijdelijk bij de thuiszorg in Noord Holland terecht. “De bedoeling was dat ik maar een half jaar bij de thuiszorg zou werken. Ik deed geen verzorgend werk, want daar ben ik niet voor opgeleid”, vertelt ze. Het werden twee jaar in dienst van de thuiszorg. Inmiddels had ze een relatie gekregen en haar vriend was en is eveneens vrachtwagenchauffeur. “We hebben er over gesproken en hij steunde me in de overstap naar het rijden op een vrachtwagen.” Ze waakt er voor dat ze haar vrouwelijke kant blijft benadrukken. “Het stereotype beeld van een halve kerel die op een vrachtwagen rijdt daar doe ik niet aan mee. Ik ben vrouw en dat mag ook best te zien zijn hoor”, grapt ze. Kans Sinds midden 2011 rijdt ze op een Renault containertruck van Bultsma Transport. En dat bevalt haar goed. De hele week pendelt ze tussen Andijk, Rotterdam en de plaatsen waar de containers weer geladen en gelost moeten worden. Hoewel ze natuurlijk een uitzondering is als vrouw in het mannenbastion voelt ze zich volledig geaccepteerd. Door de enorme technische vooruitgang van de laatste decennia is het ook fysiek minder zwaar geworden om als vrachtwagenchauffeur te werken. “Ik probeer toch wel om alles zelf te doen. Maar als me dan een keer iets niet lukt kan ik altijd een beroep doen op een mannelijke collega. Wat dat betreft voel ik me als vrouw volledig geaccepteerd door mijn collega’s”, aldus Sabrina. Natuurlijk slaagt ze er niet altijd in om binnen de rijtijdenwet terug naar haar woonplaats Andijk te rijden. “Dat is ook soms erg lastig om terug te rijden naar huis als je de volgende dag ook weer in de buurt moet laden. Soms ben ik inderdaad twee of drie nachten van huis”, vervolgt ze. Overnachten op een parkeerplaats boezemt haar geen angst in. Echter voelt ze zich er, net als veel mannelijke collega’s, ook niet echt lekker onder. “Maar ik slaap prima in de truck. Ik heb ook het idee dat chauffeurs elkaar ’s nachts in de gaten houden en dat ze bij het geringste teken van problemen voor elkaar klaarstaan. Nu ik wat langer op de vrachtwagen zit, leer ik ook meer collega’s van andere bedrijven kennen en dat maakt het allemaal wel wat makkelijker en gezelliger ’s avonds als je niet naar huis terug kunt”, zegt ze daarover. Toekomst Omdat ze nog niet samenwoont en dus gewoon bij haar ouders aanschuift hoeft ze met het thuisfront in huishoudelijk opzicht nog niet veel rekening te houden. Ze wil voorlopig volop genieten van haar vrijheid als chauffeur. “Het rijden en de vrijheid die je als chauffeur hebt dat spreekt me enorm aan. Natuurlijk zullen er op termijn hopelijk kinderen komen, maar dan zal ik waarschijnlijk parttime gaan rijden. Ik ben een aanpakker. Het liefst ben ik op pad met de vrachtwagen. Ik zie mezelf echt niet op een kantoor belanden. Ik denk dat ik daar niet meer tegen kan. Net zoals ik er niet meer aan moet denken dat ik weer kapster moet zijn”, klinkt de Andijkse stellig. Renault Truck  (lees verder)


Zeecontainers

7 jan 2012 - Zeecontainer transport is een specialiteit van Bultsma Transport B.V. Wij vervoeren zeecontainers met alle daarbij behorende aspecten zoals: vervoer op roundtrip basis vervoer van containers op combi vervoer van aangesloten reefercontainers crossdocking regelen van douaneformaliteiten Zeecontainer transport algemeen Wij beschikken over een grote vloot aan containerchassis in alle maten. Daardoor kunnen wij aan al uw wensen voldoen. Elke zeecontainer kunnen wij voor u vervoeren. (40ft / 20ft / 2x20ft)   Reefervervoer met GENSET Diverse trekkers zijn voorzien van een powerpack van TRS. Deze generator kan tijdens het rijden de reefercontainers op de juiste temperatuur houden Op ons afgesloten terrein hebben wij ook nog mogelijkheden om reefers aan te sluiten indien gewenst.   Douane formaliteiten Wij kunnen via een zeer betrouwbare relatie de formaliteiten voor douane of rederijen regelen. Wilt u meer weten? Stuur een e-mail of bel + 31 (0) 228 59 1512  (lees verder)


Reefer transport | Zeecontainertransport

26 nov 2011 -   Wij hebben ons gespecialiseerd in het vervoer van import en export reefer (refrigerated) containers. Bij het transport van reefer containers komt meer kijken dan bij reguliere containers. Onze chauffeurs zijn getraind om deze transporten netjes en zorgvuldig te laden/lossen. Onze chauffeurs letten op: Hygiëne PTI / controle bij leeg opzetten en vol opzetten Temperaturen, luchtvochtigheid en ventilatie Payloads en gewichten Generator instellingen qua temperatuur, en de werking van de containers Via ons voormeld systeem worden op de terminals de temperaturen doorgeven. GEN-SET generatoren Wij beschikken over GEN-SET generatoren om de reefer van stroom te voorzien voor het koelen of verwarmen van producten onderweg.Onze GEN-SET motoren kunnen aan meerdere chassis worden gehangen, in een paar minuten is een chassis gereed voor gebruik. Offerte aanvragen? of bel +31 (0) 228 59 1512 Containertrucking | koel- vriesvervoer | agrarisch vervoer .  (lees verder)