Update Rit2

29 nov 2013

Bultsma Transport heeft het RIT2 project afgesloten. Onderstaand vindt u de belangrijkste punten die door RIT2 werden bereikt.

Diensten met actuele file-informatie

a. Monitoring van aankomsttijd op volgende laad- en losadres

Met RITS heeft u er continu zicht op of de voertuigen de geplande aankomsttijden bij laad- en losadressen gaan halen. Op basis van de actuele van positie van voertuigen positie en het verwachte verkeersbeeld berekent RITS de ETA op basis van het verwachte verkeersbeeld. Het doel is om de planner zo vroeg mogelijk in de gelegenheid te brengen om een klant te informeren over de gewijzigde aankomsttijd en samen met de chauffeur een andere route zoeken.

b. Monitoren van de gehele rit

Als de uitvoering van een (samengestelde of distributie) rit in de vertraging raakt door onverwacht langere files in de ochtend of langere stops, bestaat de kans dat een voertuig niet alle adressen voor sluitingstijd kan bezoeken en aan het einde van een rit in de file terecht komt. Wanneer in een traject vertraging ontstaat, kunt u met RITS de ETA en ETD van alle stops berekenen. Dan kan ook worden bepaald of de laatste stop(s) nog passen binnen de tijdvensters van bijvoorbeeld de openingsuren van de klant en/of de bepalingen van de rij- en rusttijdenwet.

c. Berekenen van vertrektijden

Wanneer een aankomsttijd ‘hard’ is, dan kan de uiterlijke vertrektijd bij de voorgaande stap worden berekend, rekening houdend met de meest actuele informatie van de huidige en de voorspelde congestie voor de komende twee uur op het af te leggen traject.

d. Aangegeven alternatieve route

De RITS-module kan, wanneer er aanzienlijke vertragingen optreden op de route naar het volgende adres, automatisch een advies voor een alternatieve route aanbieden als blijkt dat het voertuig daarmee eerder op het laad-losadres kan aankomen. U kunt vervolgens ook de chauffeur informeren en/of monitoren of de chauffeur met behulp van zijn navigatiesoftware adequaat op de vertraging reageert.

e. Dynamische planning

Als uw bedrijf dynamisch plant, dat wil zeggen; opdrachten in de loop van de dag toekent aan voertuigen die al onderweg zijn, kunt u met RITS beter inschatten wanneer voertuigen weer beschikbaar zijn voor een volgende klus of welk voertuig een bepaalde tijd en locatie wel of niet kan halen. U krijgt een nauwkeuriger beeld van de inzetmogelijkheden van de diverse voertuigen en daardoor kan de planner de voertuigen efficienter inzetten.