Veelgestelde vragen Digitale Tachograaf

27 nov 2011

Veelgestelde vragen

1. Wat kost een tachograafkaart?

De prijs van een tachograafkaart bedraagt 86 euro (2009). Deze prijs geldt voor elke kaartsoort (bestuurderskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart).

2. Zijn de kosten voor de digitale tachograafkaarten (bestuurderskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart) in alle landen hetzelfde?

Ondanks het feit dat de digitale tachograaf binnen Europa verplicht is, mag elk EU-lid zelf de prijs voor de kaarten bepalen. Het kan dus zijn dat een bestuurders-, bedrijfs- of werkplaatskaart in het ene land duurder is dan in het andere land.

3. Kunnen niet-EU-chauffeurs een bestuurderskaart aanvragen?

Ja, als de chauffeur in het bezit is van een tewerkstellingsvergunning en werkzaam is bij een Nederlandse onderneming, dan wordt de kaart afgegeven voor de duur van de tewerkstellingsvergunning. De chauffeur moet de kaart aanvragen in Nederland.

4. Hoe vaak moet de bestuurderskaart worden gedownload?

De bestuurderskaart moet ten minste elke drie weken worden gedownload. Dit geldt niet bij ziekte en/of vakantie langer dan 3 weken, aangezien er dan geen gegevens worden opgeslagen.

5. Welke gegevens m.b.t. de tachograaf (analoog en digitaal) moet de chauffeur kunnen tonen bij controle?

De tachograafschijf die op het moment van controle in gebruik is en de schijven die hij de daaraan voorafgaande 28 kalenderdagen heeft gebruikt; De bestuurderskaart waarvan de chauffeur houder is; De schijven van dezelfde periode wanneer de chauffeur met een voertuig voorzien van een analoge tachograaf heeft gereden; Ingeval van verlies, diefstal of defect van de kaart moet de ondernemer alle handmatige gegevens en afdrukken van de dag zelf en van de daaraan voorafgaande 28 kalenderdagen kunnen tonen.

6. De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt eerder dan de geldigheid van mijn bestuurderskaart. Moet ik een nieuwe bestuurderskaart aanvragen als ik een nieuw rijbewijs (met een ander rijbewijsnummer) ontvang?

Nee, uw bestuurderskaart is gewoon vijf jaar geldig.

7. Ik ben in het bezit van een in Nederland afgegeven bestuurderskaart die nog geldig is. Nu ga ik verhuizen naar het buitenland, moet ik in dat land een nieuwe kaart aanvragen?

Nee, uw kaart is gewoon vijf jaar geldig, ongeacht of u naar het buitenland verhuist. Als de geldigheid verloopt dient u een nieuwe kaart aan te vragen in het land waarin u woonachtig bent.

8. Hoe lang moeten de tachograafschijven en de gegevens uit de digitale tachograaf worden bewaard?

De tachograafschijven en de gegevens die van de voertuigunit en de bestuurderskaart worden overgebracht moeten tot ten minste twaalf maanden na de registratie ervan worden bewaard. De gegevens moeten op verzoek van de inspecteur in de vestigingen van de onderneming rechtstreeks of op afstand toegankelijk zijn. Voor de Belastingdienst geldt overigens een bewaartermijn van zes of zeven jaar.

9. Is het mogelijk de bestuurderskaart te gebruiken voor andere registratiedoeleinden?

Ja. Als een chauffeur zijn bestuurderskaart in een smartcardlezer stopt, is bijvoorbeeld de naam van de kaarthouder af te lezen. Een toegangscontrolesysteem, maar ook elk willekeurig ander systeem, kan deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld om een kaarthouder al dan niet toegang te verlenen tot een bepaalde ruimte.

10. Mogen de gegevens van een bestuurderskaart en de digitale tachograaf via de boordcomputer verzonden worden naar de onderneming?

Ja. Wat wel van belang is, is dat de administratie van de onderneming – de digitale bestanden en print-outs met (digitale) handtekening – beschikbaar dient te zijn ten tijde van een bedrijfscontrole.

11. Als er gereden wordt met de digitale tachograaf, maar de chauffeur rijdt voor meerdere werkgevers, hoe zit het dan met de bestuurderskaart en het uitlezen van de gegevens?

De bestuurderskaart is persoonsgebonden en kan worden gebruikt bij meerdere werkgevers. Elke drie weken moet de kaart gedownload worden bij beide werkgevers. Het is niet mogelijk om de voor het ene bedrijf gereden uren af te schermen voor het andere bedrijf.

12. Ik moet mijn digitale tachograafkaart betalen, hoe doe ik dat? maar ik moet dat doen vanuit het buitenland. Wat is het IBAN-nummer en de SWIFT-code van de Inspectie Verkeer en Waterstaat?

Voor betalingen vanuit het buitenland moet u het IBAN-nummer en de SWIFT-code van de Inspectie Verkeer en Waterstaat gebruiken. Het IBAN-nummer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat is: NL18RABO0192323571 SWIFT code is: RABO NL2U

13. Wat is een bedrijfskaart?

De bedrijfskaart is een elektronische smartcard waarop gegevens staan van het transportbedrijf en van de bussen en vrachtauto’s die bij het bedrijf in gebruik zijn. Met de bedrijfskaart is het mogelijk om rij- en rusttijdengegevens uit de verschillende voertuigen te downloaden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de bedrijfsadministratie. De transportondernemer moet deze gegevens kunnen tonen bij bedrijfscontroles door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De bedrijfskaart is vijf jaar geldig.

14. Hoe vraag ik een bedrijfskaart aan?

Transportondernemers kunnen een bedrijfskaart aanvragen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Nadat u enkele gegevens, waaronder uw Kamer van Koophandel-nummer, hebt verstrekt, krijgt u een aanvraagformulier en factuur toegestuurd. Dit formulier dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het terug naar de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Als uw aanvraagformulier en het verschuldigde bedrag door de inspectie zijn ontvangen, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als blijkt dat u recht heeft op een bedrijfskaart dan wordt deze u toegestuurd.

Verwijzingen

Meer informatie

Aanvraag bedrijfskaart

15. Moet een eigen rijder een bedrijfskaart en een bestuurderskaart hebben?

Ja, een chauffeur die tegelijkertijd ook ondernemer is, moet zowel een bedrijfskaart als een bestuurderskaart gebruiken.

16. Ik ben een zelfstandig ondernemer en gebruik een bestelbusje. Geldt de tachograafplicht ook voor mij?

Een bestelbusje valt binnen de categorie lichte bedrijfsauto’s. Heeft het voertuig (inclusief een eventuele aanhanger) een toegestaan maximum massa (TMM) van meer dan 3500 kg (dit is terug te vinden op de kentekenbewijzen), dan is men verplicht een tachograaf te gebruiken. Enige uitzondering hierop is die vorm van transport waarbij de bestuurder kan aantonen dat eigen materiaal en machines worden vervoerd en dat de bestuurder daarvoor minder dan 12 uur per week op een dergelijke voertuigcombinatie rijdt.

17. Ik rijd vaak een bestelbusje met aanhanger. Is de tachograafplicht op mij van toepassing?

Elke lichte bedrijfsauto in de klasse N1 (bestelauto) of M1 (een van een personenauto afgeleide bedrijfsauto) die met een aanhanger een gezamenlijke toegestane maximum massa (TMM) van meer dan 3500 kg heeft, is verplicht een tachograaf te gebruiken. Enige uitzondering hierop is die vorm van transport waarbij de bestuurder kan aantonen dat eigen materiaal en machines worden vervoerd en dat de bestuurder daarvoor minder dan 12 uur per week op een dergelijke voertuigcombinatie rijdt.

18. Waar kan ik een tachograaf laten plaatsen?

Een tachograaf kan uitsluitend worden geplaatst door een erkend installatiebedrijf. In Nederland zijn ruim 800 erkende installatiebedrijven. 19. Gelden er vrijstellingen voor de tachograafplicht?

Artikel 2.3:2 van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer verwijst voor vrijstellingen naar artikel 3 van Verordening (EG) 561/2006. In dit artikel zijn voertuigen en voertuigcategorieën opgenomen waarop de tachograafplicht niet van toepassing is. De aangesloten EG-landen mogen echter van deze vrijstellingsmogelijkheden afwijken.

20. Waarom geldt de tachograafplicht nu pas voor de lichte bedrijfsauto’s?

De digitale tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht voor alle zware vrachtwagens en bussen. Vanaf 24 juli 2009 zijn ook de lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer tachograafplichtig. In principe waren deze voertuigen al tachograafplichtig, maar door het ontbreken van de specificaties van de vereiste adapter kon de digitale tachograaf nog niet worden aangesloten.

bron:http://www.ivw.nl/onderwerpen/vracht…stelde_vragen/